Tjänster

Vi är ett åkeri och entreprenadföretag som har ett brett tjänsteutbud. Till de tjänster vi utför hör bland annat:

  • Optofiberförläggning
  • Lastning och lossning
  • Anläggnings-, avfalls-, skrot-, grus-, maskin- och trailertransporter
  • Röjningsarbete
  • Linjemaskiner
  • Spårbundna maskintjänster
  • Dumpertransporter
  • Vinterväghållning och snöröjning
  • Avfallssortering