Välkommen till Sundgrens Åkeri AB!

På Sundgrens Åkeri AB tillgodoser vi kundens behov i varje enskild tjänst som vi levererar. Våra kunder ska kunna lita på att leverans eller utförande sker i rätt i tid och med rätt kvalitet. Sundgrens Åkeri AB kännetecknas av en effektiv organisation som har kunden i centrum.

Om oss

Åkeri, entreprenader & maskiner. Ett 30-tal anställda med olika kompetenser ger oss ett brett verksamhetsområde.

Våra tjänster

Vi har ett brett tjänsteutbud med bland annat optofiberförläggning, röjningsarbete, skrot- och maskintransporter, vinterväghållning och avfallssortering.

Kontakta oss

Tveka inte på att kontakta oss om ni har några frågor!