Miljö

Från den 1/1-18 är vårt enda drivmedel HVO 100. Det är ett fossilfritt drivmedel som bidrar till betydande minskning av CO2-utsläpp.

Vårt företags övergripande inriktning är att hushålla med naturresurser samt att begränsa negativ miljöpåverkan.

Företagets givna ambition är att ständigt reducera såväl energianvändning, buller och utsläpp som att regelmässigt hantera oljor och farliga ämnen, kemikalier och avfall ansvarfullt och systematiskt.